Bli medlem

För att bli medlem i klubben
skicka namn adress och telenr till
magnus.bengtsson1@gmail.com
och betala 200 kr medlemsavgiften för 2023 till BG nr 5697-8745 eller
svischa till 1233583226 i meddelande skriv ditt namn 
Om du betalar din medlemsavgift via post eller bankgiro blankett
måste du skriva ditt namn på den så att kassören vet vem som betalt.

Medlemsavgift som betalas under nov-dec 2022 gäller även för hela 2023