Bli medlem

För att bli medlem i klubben
skicka namn adress och telenr till
magnus.bengtsson1@gmail.com
och betala 200 kr medlemsavgiften för 2020 till BG nr 5697-8745
Om du betalar din medlemsavgift via post eller bankgiro blankett
måste du skriva dittnamn på den så att kassören vet vem som betalt.

Medlemsavgift som betalas under nov-dec 2019 gäller även för hela 2020