Styrelse

Ljungby Fordonshistoriska Klubb

Ordförande
Magnus Bengtsson
Tfn: 0705-778537E-mail
V.ordf  Varkant
Sekr  Yvonne Johansson 0730-205991
Kassör Tomas Johansson Mob:076-2578158

Ledamöter
Lars-Erik Nordgren
Tfn: 0703-387579
Jan Ståhl Tfn: 0703-606131 E-mail
Christer Svensson Mob: 0706-443431 E-mail
Peter Wik Tfn: 0708-355593

Fest & Utflykt
Magnus Bengtsson Mob:0705-778537 
Carola Bengtsson
Mob:0703-526661 E-mail
Mikael Karlsson 

Suppleanter
Eliasabeth Palm
 Mob:0733503146
Jan Nordström Tfn: 0372-93006 Mob:0706-493006

Försäkringar

Försäkringsansvarig/besiktningsman:
Peter Lagerbielke Mob:0703-296219
Besiktningsmän: 

Valberedningen
Carola Bengtsson Mob:0703526661
Nils-Evert Norén Tfn:0370-755031

Webbmaster
Carola Bengtsson 
Tfn:070-3526661 E-mail