Styrelse

Ljungby Fordonshistoriska Klubb

Ordförande
Magnus Bengtsson
Tfn: 0705-778537E-mail
V.ordf  Varkant
Sekr  Carola Bengtsson Tfn:0703-526661
Kassör Tomas Johansson Mob:076-2578158

Ledamöter
Jonas Kronstedt 
Jan Ståhl Tfn: 0703-606131 E-mail
Christer Svensson Mob: 0706-443431 E-mail
Peter Wik Tfn: 0708-355593

Fest & Utflykt
Magnus Bengtsson Mob:0705-778537 
Carola Bengtsson
Mob:0703-526661 E-mail
Mikael Karlsson Mobnr: 0708-220181

 

Suppleanter
Bertil Andersson Mobnr: 0705-903694
Christer Johansson Mobnr: 0706-740556

Försäkringar

Försäkringsansvarig/besiktningsman:
Peter Lagerbielke Mob:0703-296219
Besiktningsmän: Lars-Göran Nilsson Mobnr: 0702-915581

Valberedningen
Carola Bengtsson Mob:0703526661
Peter Wik  Mobnr: 0708-355593

Webbmaster
Carola Bengtsson 
Tfn:070-3526661 E-mail