Träffar

Åminnebruks motorträffar
Onsdag 24/4
Onsdag 15/5
Onsdag 26/6
Onsdag 14/8
Lördag 18/8 masugnensdag
Onsdag 4/9